Konsultation

Vi startar med ett första möte och utvärderar hur vi kan hjälpa dig som kund.
Vi erbjuder enstaka inredningsåtgärder såväl som helhetslösningar.

Planlösningsändringar, möbleringsplaner, ljussättning, färgsättning, textiler samt övrig utsmyckning av tex väggytor.

Planlösningar, förvaringslösningar samt smarta inredningsidéer för trånga ytor är vår specialité!
Vi lämnar ett åtgärdsförslag i grova drag och efter överenskommelse ett mer utförligt anpassat efter kundens budget.

Vi kan rita ritningar för hand för den som önskar det, eller med cad-program.

Arbetsplatsanalys:

Vi utför konsultationer för alla typer av offentliga miljöer, företag, skolmiljöer, vårdinrättningar, restauranger, butiker osv.

För det mesta finns behovet av att analysera dagens miljö och se vad som kan göras för att öka trivseln som direkt också påverkar arbetsprestationen och stämningen på företaget. Vi utför ett åtgärdsprogram som kunden får ta ställning till och kan sen lämna pris på helhet eller delar av förslaget.

Renovering och ombyggnad:

Med stor erfarenhet av omfattande husrenoveringar kan vi ge råd och komma med idéer vid om och tillbyggnad samt renoveringar.

Hus och lägenhetsköp/ försäljning:

Konsultationen startar med ett möte där vi utvärderar kundens behov och önskningar inför en ny bostad. Därefter tittar på det aktuella objektet och kommer med tips, råd och idéer över vilken potential vi tycker att objektet har och hur man bäst ska förvalta den.

Vid försäljning går vi igenom bostaden och ger råd om lätta förändringar som kunden kan göra själv för att göra bostaden mer attraktiv för presumtiva köpare.